Odbor za zdravstvo

Djelokrug rada:

(1) Odbor za zdravstvo prati stanje na području zdravstva u pogledu zdravstvene zaštite građana i ostvarivanja zadaća Grada Zagreba na tom području, a osobito;

  1. prevencije i suzbijanja različitih oblika ovisnosti;
  2. prevencije akutnih i kroničnih bolesti;
  3. ranog otkrivanja i suzbijanja kroničnih masovnih nezaraznih bolesti;
  4. unapređenja zdravlja;
  5. zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na područje zdravstva i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u zdravstvu.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Ivana Kekin

članovi:

Daniela Širinić
Davorka Moslavac Forjan
Mislav Herman
Trpimir GolužaKontakti:

osoba za kontakt: Katica Djak Ivković

e-mail adresa: katica.djak-ivkovic@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1986
telefaks: 01 610 0097