Javna priznanja

Građanima Grada Zagreba i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu i djelovanju kojima doprinose razvoju Grada Zagreba ili pojedinih njegovih djelatnosti, promidžbi njegovih interesa te u znak počasti i zahvalnosti.
Javna se priznanja mogu dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.
Odlukom o javnim priznanjima Grada Zagreba određeni su uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja Grada Zagreba.

Javna priznanja Grada Zagreba su:

  1. proglašenje počasnim građaninom Grada Zagreba,
  2. Nagrada Grada Zagreba,
  3. Nagrada Zagrepčanka godine,
  4. Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost
  5. Povelja Grada Zagreba,
  6. Plaketa Grada Zagreba,
  7. Medalja Grada Zagreba 
  8. Pokroviteljstvo


Gradska skupština Grada Zagreba odlučuje o proglašenju počasnim građaninom Grada Zagreba, o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine, o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost i o prihvaćanju pokroviteljstva.
Gradonačelnik Grada Zagreba dodjeljuje Povelju Grada Zagreba, Plaketu Grada Zagreba, Medalju Grada Zagreba i prihvaća pokroviteljstvo.