Kontakti

Kabinet predsjednika

Administrativna tajnica predsjednika: Andreja Lovrinčević


e-mail adresa: predsjednik-skupstine@zagreb.hr

telefon: 01 6101 901
telefaks: 01 6101 904

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

 

Stručna služba Gradske skupštine

Administrativna tajnica pročelnice: Sanja Žanić

e-mail adresa: strucna.sluzba.gradske.skupstine@zagreb.hr

telefon: 01 610 1903
telefaks: 01 610 1905

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb