Odbor za gospodarstvo, ekološku održivost i poljoprivredu

Djelokrug rada:

(1) Odbor za gospodarstvo, ekološku održivost i poljoprivredu prati odnose na području gospodarstva, ekološke održivosti i poljoprivrede, a osobito u vezi sa:
1. strategijom gospodarskog razvoja Grada Zagreba;
2. malim i srednjim poduzetništvom;
3. obrtništvom;
4. turizmom;
5. trgovinom i ugostiteljstvom;
6. poljoprivredom i šumarstvom;
7. energetskim razvitkom i energetskom učinkovitosti;
8. vodnim gospodarstvom i vodama;
9. gospodarenjem otpadom;
10. zaštitom okoliša;
11. zaštitom od svjetlosnog i drugih onečišćenja;
12. saniranjem devastiranog okoliša;
13. korištenjem i upravljanjem zaštićenim dijelovima prirode.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja gospodarstva, ekološke održivosti i poljoprivrede te izvješća o poslovanju trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima većinski udio i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u području gospodarstva, ekološke održivosti i poljoprivrede.
 
 
Sastav Odbora:
 
Marijana Sumpor, predsjednica
Marija Brajdić Vuković, članica
Branko Ančić, član
Slaven Dobrović, član
Gordana Rusak, članica


Kontakti:

osoba za kontakt: Žana Tropina

e-mail adresa: zana.tropina@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1922
telefaks: 01 610 0097