Odbor za sprečavanje sukoba interesa

Djelokrug rada:

Odbor za sprečavanje sukoba interesa odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradske skupštine povodom prijave o povredi Kodeksa ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa.


Sastav Odbora:
 
Damir Bakić, član
Dina Vasić, članica


Kontakti:

osoba za kontakt: Sanja Putrić
 
e-mail adresa: sanja.putric@zagreb.hr
 
adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb
 
telefon: 01 610 1933
telefaks: 01 610 1894