Izbor i ovlasti potpredsjednika

Gradska skupština ima najviše četiri potpredsjednika koje bira iz redova gradskih zastupnika.

Potpredsjednici Gradske skupštine:

  • pomažu u radu predsjedniku Gradske skupštine;
  • obavljaju određene poslove koje im iz svog djelokruga povjeri predsjednik Gradske skupštine;
  • pri obavljanju povjerenih poslova dužni su pridržavati se predsjednikovih uputa.


Ako je predsjednik odsutan, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika Gradske skupštine kojeg on odredi, a ako ga ne odredi, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik biran iz reda gradskih zastupnika skupštinske većine.

Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 17. lipnja 2021. godine, za potpredsjednike Gradske skupštine izabrani su Ivana Kekin, Teodor Celakoski, Mislav Herman i Igor Peternel.