Etički odbor

Djelokrug rada:

Etički odbor obavlja sljedeće poslove:
1. provodi postupak zbog kršenja odredbi Kodeksa ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (u daljnjem tekstu: Kodeks) koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa;
2. predlaže Gradskoj skupštini donošenje odluke o usklađenosti postupanja gradskih zastupnika s Kodeksom;
3. predlaže Gradskoj skupštini sankcije za gradske zastupnike za postupanja koja nisu u skladu s odredbama Kodeksa koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa;
4. donosi smjernice o načelnim pitanjima vezanim uz sadržaj i primjenu Kodeksa na vlastitu inicijativu ili na zahtjev gradskih zastupnika;
5. promiče etičke standarde u obnašanju dužnosti u Gradskoj skupštini;
6. informira i daje savjete gradskim zastupnicima o pitanjima vezanim za očuvanje i jačanje njihova integriteta i etičkog ponašanja;
7. pruža potporu u primjeni odredbi Kodeksa, osobito u dijelu koji se odnosi na informiranje i edukaciju gradskih zastupnika u području primjene Kodeksa;
8. obavlja i druge poslove utvrđene Kodeksom.


Sastav Odbora:
 
Marija Brajdić Vuković, predsjednica
Tanja Sokolić, članica
Slaven Dobrović, član
Senada Šelo Šabić, članica
Aleksandar Štulhofer, član

Kontakti:

osoba za kontakt: Nataša Štefok Anđelković
 
e-mail adresa: natasa.stefokandelkovic@zagreb.hr
 
adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb
 
telefon: 01 616 6336
telefaks: 01 610 1894