Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo

Djelokrug rada:

(1) Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo prati stanje i ostvarivanje zadaća Grada Zagreba na području socijalne skrbi i zdravstva, a osobito u vezi s ostvarivanjem:
1. prava građana u sustavu socijalne skrbi;
2. prava osoba s invaliditetom i njihove zdravstvene zaštite;
3. prava osoba starije životne dobi te imovinski nezbrinutih osoba;
4. zaštite obitelji;
5. pronatalitetne politike;
6. prevencije i suzbijanja različitih oblika ovisnosti;
7. prevencije akutnih i kroničnih bolesti;
8. ranog otkrivanja i suzbijanja kroničnih masovnih nezaraznih bolesti;
9. unapređenja zdravlja;
10. zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na područje socijalne skrbi i zdravstva i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u socijalnoj skrbi i zdravstvu.
 
 
Sastav Odbora:
 
Jelena Miloš, predsjednica
Ivana Kekin, članica
Antonija Komazlić, članica
Trpimir Goluža, član
Mirjana Kujundžić Tiljak, članica


Kontakti:

osoba za kontakt: Katica Djak Ivković

e-mail adresa: katica.djak-ivkovic@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1986
telefaks: 01 610 0097