Predsjednici od 1990.

Saziv Gradske skupštine Grada Zagreba lipanj 2021.
 
Konstituirajuća sjednica Gradske skupštine održana je 17. lipnja 2021. Za predsjednika Gradske skupštine izabran je Joško Klisović, gradski zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP.
 
***
  
Saziv Gradske skupštine Grada Zagreba lipanj 2017. - travanj 2021.
 
Konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održana je 10. srpnja 2017. Za predsjednika izabran je Andrija Mikulić, gradski zastupnik Hrvatske demokratske zajednice - HDZ.
 
Andriji Mikuliću mandat gradskog zastupnika miruje zbog obnašanja dužnosti koja je po odredbi članka 78. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12 i 121/16) nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave od 9. travnja 2019.
 
Drago Prgomet, gradski zastupnik Hrvatske demokratske zajednice - HDZ izabran je za predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba 18. travnja 2019.
 
Drago Prgomet zatražio je od Kluba gradskih zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, kojega je bio član, da pokrene postupak njegova razrješenja s dužnosti predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba zbog stručnih i znanstvenih obveza. Klub gradskih zastupnika Hrvatske demokratske zajednice pokrenuo je postupak razrješenja s dužnosti predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Drage Prgometa te izbor Mislava Hermana za predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, koji su svojim potpisima podržali gradski zastupnici skupštinske većine kao i pojedini zastupnici skupštinske manjine.
 
Drago Prgomet razriješen je dužnosti predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba 8. prosinca 2020.
 
Mislav Herman, gradski zastupnik Hrvatske demokratske zajednice - HDZ izabran je za predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba 8. prosinca 2020.
 
***
 
Saziv Gradske skupštine Grada Zagreba lipanj 2013. - travanj 2017.
 
Konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održana je 20. lipnja 2013. Za predsjednika izabran je Darinko Kosor, gradski zastupnik Hrvatske socijalno-liberalne stranke - HSLS.
 
Darinko Kosor podnio je ostavku na dužnost predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreb 4. svibnja 2016. Gradska skupština Grada Zagreba, 19. svibnja 2016. primila je na znanje ostavku Darinka Kosora na dužnost predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba te je danom primanja ostavke na znanje razriješen dužnosti predsjednika Gradske skupštine.
 
Andrija Mikulić, gradski zastupnik Hrvatske demokratske zajednice - HDZ izabran je za predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba 19. svibnja 2016.
 
***
 
Saziv Gradske skupštine Grada Zagreba lipanj 2009. - travanj 2013.
 
Konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održana je 17. lipnja 2009. Za predsjednika izabran je Boris Šprem, gradski zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP.
 
Borisu Špremu prestala je dužnost predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba danom preuzimanja dužnosti predsjednika Hrvatskoga sabora 22. prosinca 2011.
 
Davor Bernardić, gradski zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP izabran je za predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba 26. siječnja 2012.
 
***
 
Saziv Gradske skupštine Grada Zagreba lipanj 2005. - travanj 2009.
 
Konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održana je 14. lipnja 2005. Za predsjednicu izabrana je Tatjana Holjevac - nezavisna gradska zastupnica.
 
***
 
Saziv Gradske skupštine Grada Zagreba lipanj 2001. - travanj 2005.
 
Konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održana je 20. lipnja 2001. Za predsjednika izabran je Velimir Srića, gradski zastupnik Hrvatske narodne stranke - HNS.
 
Velimir Srića podnio je ostavku na dužnost predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba 8. travnja 2022. Gradska skupština Grada Zagreba razriješila ga je dužnosti predsjednika danom primanja ostavke na znanje 25. travnja 2002.
 
Morana Paliković Gruden, gradska zastupnica Hrvatske narodne stranke - HNS izabrana je za predsjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba 25. travnja 2002.
 
***
 
Saziv Gradske skupštine Grada Zagreba svibanj 2000. - travanj 2001.
 
Konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održana je 31. svibnja 2000. Za predsjednika izabran je Franjo Zenko, gradski zastupnik Hrvatske socijalno liberalne stranka - HSLS.
 
Franjo Zenko, dužnost predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba obnašao je do 1. prosinca 2000. kada ga Gradska skupština Grada Zagreba razrješuje dužnosti predsjednika, na vlastiti zahtjev, zbog odlaska na novu dužnost.
 
Goran Hill, gradski zastupnik Hrvatske socijalno liberalne stranke - HSLS izabran je za predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba 1. prosinca 2000.
 
***
 
Saziv Gradske skupštine Grada Zagreba svibanj 1997. - ožujak 2000.
 
Konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održana je 19. svibnja 1997. Za predsjednika je izabran Zlatko Canjuga, gradski zastupnik Hrvatske demokratske zajednice - HDZ
 
Vlada Republike Hrvatske je 10. ožujka 2000. donijela Rješenje o raspuštanju Gradske skupštine Grada Zagreba, na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine 101/98 i 15/00) i članka 84a. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (Narodne novine 90/92, 94/93, 117/93, 5/97 i 128/99). Vlada Republike Hrvatske mogla je raspustiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave prema članku 84a. stavku 1. točki 3.: "u slučaju ostavke najmanje polovine članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave". Na temelju tog rješenja je članovima Gradske skupštine Grada Zagreba prestao mandat, a ovlasti Gradske skupštine Grada Zagreba preuzeo je povjerenik Vlade Republike Hrvatske. Rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 10. ožujka 2000. imenovan je Josip Kregar za povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Zagrebu.
 
***
 
Saziv Gradske skupštine Grada Zagreba siječanj 1996. - ožujak 1997.
 
Konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održana je 2. siječnja 1996. Za predsjednika izabran je Zdravko Tomac, gradski zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP.
 
Napomena za razdoblje od 30. travnja 1996. do 10. svibnja 1996.:
Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Ministarstva uprave 30. travnja 1996. donijela Odluku o raspuštanju Gradske skupštine Grada Zagreba, na temelju članka 81. stavka 1. točaka 1. i 5. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (Narodne novine 90/92, 94/93 i 117/93), a u svezi s odredbom članka 4. stavka 1. Zakona o Zagrebačkoj županiji (Narodne novine 69/95). Vlada Republike Hrvatske mogla je raspustiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave prema članku 81. stavku 1. točki 1. "kada učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih težih povreda zakona i drugih propisa" i prema točki 5. "kad ne donese godišnji proračun u roku određenom ovim zakonom".
Vlada Republike Hrvatske je donijela Rješenje o imenovanju Stjepana Brolicha za povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Zagrebu. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzeo je sve ovlasti Gradske skupštine Grada Zagreba.
Predsjednik raspuštene Gradske skupštine Grada Zagreba Zdravko Tomac podnio je ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Ustavni sud Republike Hrvatske 10. svibnja 1996. donio je Odluku o usvajanju ustavne tužbe i ukidanju Odluke i Rješenja Vlade Republike Hrvatske, a Gradska skupština Grada Zagreba je nastavila s radom.
 
***
 
Saziv Gradske skupštine Grada Zagreba3) travanj 1993. - listopad 1995.
 
Konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održana je 15. travnja 1993. Za predsjednika izabran je Ivan Parać, gradski zastupnik Hrvatske demokratske zajednice - HDZ.
 
Dužnost predsjednika obnašao je do 24. siječnja 1994. kada ga Gradska skupština Grada Zagreba razrješuje dužnosti predsjednika, i to na vlastiti zahtjev, zbog odlaska na novu dužnost.
 
Stjepan Brolich, gradski zastupnik Hrvatske demokratske zajednice - HDZ izabran je za predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba 24. siječnja 1994.
 
3) Na temelju Zakona o Gradu Zagrebu (Narodne novine 90/92) predstavničko tijelo od 1993. zove se Gradska skupština Grada Zagreba
 
***
 
Saziv Skupštine Grada Zagreba svibanj 1990. - travanj 1993.
 
Konstituirajuća sjednica Skupštine Grada Zagreba održana je 24. svibnja 1990. Za predsjednika izabran je Boris Buzančić, odbornik1) Hrvatske demokratske zajednice - HDZ.
 
Na konstituirajućim sjednicama vijeća2) izabrani su predsjednici vijeća i to:
- Darko Tironi, odbornik1) Hrvatske demokratske zajednice - HDZ za predsjednika Vijeća udruženog rada,
- Žarko Danilović, odbornik1) Hrvatske demokratske zajednice - HDZ za predsjednika Vijeća općina te
- Benjamin Tolić, odbornik1) Hrvatske demokratske zajednice - HDZ za predsjednika Društveno-političkog vijeća.
 
1) Na temelju Zakona o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb (Narodne novine 47/90 i 33/92) predstavnici građana imaju naziv odbornici
 
2) Skupština Grada Zagreba imala je tri vijeća i to: Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće. Skupština Grada Zagreba i svako vijeće imalo je svog predsjednika. Predsjednik Skupštine Grada Zagreba birao se iz redova svih odbornika a predsjednici vijeća iz redova odbornika vijeća.