Odbor za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo

Djelokrug rada:

(1) Odbor za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo:
1. prati stanje u kulturnim djelatnostima i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;
2. predlaže Gradskoj skupštini smjernice za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba;
3. predlaže gradonačelniku program međugradske i međunarodne suradnje Gradske skupštine;
4. prati suradnju Grada Zagreba s udrugama i drugim organizacijama civilnog društva.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge te predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje djelatnosti iz svoga djelokruga.
 
 
Sastav Odbora:
 
Teodor Celakoski, predsjednik
Tihomir Milovac, član
Marijana Rimanić, članica
Ana Lederer, članica
Mirjana Kujundžić Tiljak, članica
 
 
Kontakti:
 
osoba za kontakt: Sanja Matijašec
 
e-mail adresa: sanja.matijasec@zagreb.hr
 
adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb
 
telefon: 01 610 1918
telefaks: 01 610 0097