Odbor za financije

Djelokrug rada:

(1) Odbor za financije razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja financija i financijsko-materijalnog poslovanja Grada Zagreba te upravljanja imovinom Grada, a osobito:
1. prijedlog gradskog proračuna i njegove izmjene i dopune;
2. prijedlog odluke o izvršavanju proračuna;
3. polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna;
4. prijedloge odluka o naknadama;
5. druge akte financijsko-materijalnog poslovanja Grada Zagreba;
6. godišnje izvješće o stanju imovine Grada Zagreba;
7. druge akte koji se odnose na stjecanje imovine i raspolaganje imovinom Grada.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja financija i financijsko-materijalnog poslovanja Grada Zagreba te upravljanja imovinom Grada i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja na području financija i financijsko-materijalnog poslovanja Grada te upravljanja imovinom Grada.
 
 
Sastav Odbora:
 
Damir Bakić, predsjednik
Tomislav Domes, član
Marijana Sumpor, članica
Dina Vasić, članica
Mario Župan, član


Kontakti:

osoba za kontakt: Žana Tropina

e-mail adresa: zana.tropina@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1922
telefaks: 01 610 0097