Odbor za prostorno uređenje

Djelokrug rada:

(1) Odbor za prostorno uređenje prati odnose na području prostornog uređenja, a osobito u vezi sa:

  1. stanjem u prostoru;
  2. uređenjem građevinskog zemljišta;
  3. zaštitom prostornih resursa i graditeljske baštine;
  4. usklađivanjem prostornog razvoja svih gradskih četvrti.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja prostornog uređenja i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u prostoru.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Mauro Sirotnjak

članovi:

Marta Kiš
Robert Faber
Otto Barić
Trpimir GolužaKontakti:

osoba za kontakt: Aleksandra Šujica

e-mail adresa: aleksandra.sujica@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1911
telefaks: 01 610 0097