Odbor za prostorno uređenje

Djelokrug rada:

(1) Odbor za prostorno uređenje prati odnose na području prostornog uređenja, a osobito u vezi sa:
1. stanjem u prostoru;
2. uređenjem građevinskog zemljišta;
3. zaštitom prostornih resursa i graditeljske baštine;
4. usklađivanjem prostornog razvoja svih gradskih četvrti.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja prostornog uređenja i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u prostoru.
 
 
Sastav Odbora:
 
Mauro Sirotnjak, predsjednik
Marta Kiš, članica
Robert Faber, član
Otto Barić, član
Vladimir Iviček, član


Kontakti:

osoba za kontakt: Aleksandra Šujica

e-mail adresa: aleksandra.sujica@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1911
telefaks: 01 610 0097