Političke stranke u Gradskoj skupštini

U Gradskoj skupštini zastupljenost političkih stranaka je sljedeća:

 

IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I GRADSKIH ZASTUPNICA/ZASTUPNIKA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2020. 

Sukladno članku 11.stavku 3. i 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) podnosi se i objavljuje Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Zagreba.

Dokument preuzmite ovdje