Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja

Djelokrug rada:

(1) Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima, izabranim gradskim zastupnicima, podnesenim ostavkama na dužnost gradskog zastupnika, mirovanju mandata gradskim zastupnicima i zamjenicima gradskih zastupnika koji će umjesto njih obavljati dužnost gradskih zastupnika te utvrđuje predsjedatelja konstituirajućom sjednicom Gradske skupštine u skladu sa zakonom i Poslovnikom Gradske skupštine;
2. podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za prestanak, odnosno mirovanje mandata gradskom zastupniku u slučajevima utvrđenim zakonom;
3. podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjeniku gradskog zastupnika.
(2) Predlaže izbor, imenovanje i razrješenje:
1. predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine;
2. predsjednika i članova radnih tijela Gradske skupštine;
3. drugih osoba koje bira, odnosno imenuje Gradska skupština, ako zakonom ili drugim propisom nije određen drugi predlagatelj.
(3) Odbor u obavljanju poslova u vezi s predlaganjem kandidata za izbor i imenovanje može od kandidata tražiti potrebne podatke o njihovu radu i drugu dokumentaciju te ih pozivati na predstavljanje i izlaganje programa u vezi s obnašanjem dužnosti za koju se kandidiraju.
(4) Odbor osim navedenih poslova:
1. predlaže Gradskoj skupštini donošenje propisa o pravu na naknadu gradskim zastupnicima, članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora;
2. obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom Gradske skupštine i odlukama Gradske skupštine.
 

Sastav Odbora:
 
Marija Brajdić Vuković, predsjednica
Ivana Kekin, članica
Joško Klisović, član
Marina Ivandić, članica
Igor Peternel, član
 

Kontakti:

osoba za kontakt: Nataša Štefok Anđelković

e-mail adresa: natasa.stefokandelkovic@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 616 6336
telefaks: 01 610 1894