Mandatno povjerenstvo

Djelokrug rada:

  1. na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima, izabranim gradskim zastupnicima, podnesenim ostavkama na dužnost gradskog zastupnika, mirovanju mandata gradskim zastupnicima i zamjenicima gradskih zastupnika koji će umjesto njih obavljati dužnost gradskih zastupnika te utvrđuje predsjedatelja konstituirajućom sjednicom Gradske skupštine u skladu sa zakonom i Poslovnikom Gradske skupštine;
  2. podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za prestanak, odnosno mirovanje mandata gradskom zastupniku u slučajevima utvrđenim zakonom;
  3. podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjeniku gradskog zastupnika.


Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Igor Peternel

članovi:

Ivan Račan
Marin Živković
Ana Profeta
Nenad Predovan


Kontakti:

osoba za kontakt: Nataša Štefok Anđelković

e-mail adresa: natasa.stefokandelkovic@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 616 6336
telefaks: 01 610 1894