Važniji propisi

Na stranici je pregled najvažnijih zakona i drugih propisa kojima je uređeno ustrojstvo i rad Gradske skupštine. Zakoni i drugi propisi objavljeni su u Narodnim novinama i Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE

NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKSTOVI AKATA