Važniji propisi

Na stranici je pregled najvažnijih zakona i drugih propisa kojima je uređeno ustrojstvo i rad Gradske skupštine. Zakoni i drugi propisi objavljeni su u Narodnim novinama i Službenom glasniku Grada Zagreba.

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19. 144/20
  • Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01125/0836/09119/14, 98/19, 144/20)
  • Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12121/16, 98/19, 42/20, 144/20)
  • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19, 98/19)
  • Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/162/1823/18, 3/20, 3/21 )
  • Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/096/137/1424/16 - ispravak2/179/17 - pročišćeni tekst13/1820/18 - ispravak2/19, 8/21)
  • Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/162/172/19, 8/21)
  • Odluka o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 8/21)
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnica/zastupnika izabranih s liste grupe birača u 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19
 

PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE