Uputa za podnošenje prijedloga za prihvaćanje počasnog pokroviteljstva Gradske skupštine Grada Zagreba

Radi pružanja boljih i kvalitetnijih informacija u vezi prihvaćanja počasnog pokroviteljstava Gradske skupštine Grada Zagreba, daje se
 
 
UPUTA
za podnošenje prijedloga za prihvaćanje počasnog pokroviteljstva
Gradske skupštine Grada Zagreba
 
 
1. Uvod
 
Odlukom o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 29 od 14. prosinca 2021.), pokroviteljstvo je određeno kao jedno od javnih priznanja Grada Zagreba. (članak 4.)
 
Pokroviteljstvo se može prihvatiti nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad Zagreb. (članak 13.)
 
Pokroviteljstvo je počasno. (članak 14.)
 
Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja imaju, u skladu s ovom odlukom, građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe. (članak 15.)
 
 
2. Postupak podnošenja prijedloga
 
Postupak za prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine provodi Odbor za javna priznanja. (članak 16.)
 
Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine mora sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, potpis podnositelja, odnosno ovlaštene osobe podnositelja i otisak službenog pečata ako je primjenjivo, podatke o manifestaciji, priredbi, skupu za koji je podnesen prijedlog da se prihvati pokroviteljstvo i obrazloženje s dokumentacijom kojom se potkrepljuje prijedlog (članak 21.)
 
Potpisan i ovjeren prijedlog se podnosi Odboru za javna priznanja poštom ili osobno u pisarnici Stručne službe Gradske skupštine (soba 4, prizemlje) na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za javna priznanja, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte odbor.javnapriznanja@zagreb.hr.
 
 
3. Prihvaćanje pokroviteljstva
 
Odbor za javna priznanja razmatra prijedlog, ocjenjuje opravdanost i ispunjenje uvjeta za prihvaćanje pokroviteljstva, te utvrđuje prijedlog zaključka i upućuje ga Gradskoj skupštini. (članak 22.)
 
Gradska skupština odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva. (članak 14.)
 
Predsjednik Gradske skupštine može preuzeti pokroviteljstvo u ime Gradske skupštine ako Gradska skupština ne zasjeda, odnosno zbog kratkoće vremena. (članak 23.)
 
 
4. Dodatne informacije
 
Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja u vezi s podnošenjem prijedloga možete poslati svoj upit na adresu elektroničke pošte odbor.javnapriznanja@zagreb.hr.