Odbor za kontrolu

Djelokrug rada:

  1. prati i kontrolira rad gradskih upravnih tijela preko izvješća i dokumentacije o pojedinim pitanjima;
  2. razmatra polugodišnja izvješća o radu gradonačelnika i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge;
  3. daje mišljenja i prijedloge za unapređenje rada gradskih upravnih tijela.

 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Ana Lederer

članovi:

Zorislav-Antun Petrović
Marin Živković
Marija Brajdić Vuković
Marta Kiš
Tihomir Milovac
Ivan Račan
Gordana Rusak
Lovro Marković
Kristijan Jelić
Miroslav ŠkoroKontakti:

osoba za kontakt: Sanja Matijašec

e-mail adresa: sanja.matijasec@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1918
telefaks: 01 610 0097