Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

Djelokrug rada:

  1. predlaže Gradskoj skupštini imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i drugih javnih površina te njihovo ukidanje u suradnji s mjesnim odborima, gradskim četvrtima, znanstvenim i drugim ustanovama;
  2. razmatra prijedloge za uvrštenje pojmova, datuma i imena osoba u Fond imena te u skladu s gradskom odlukom odlučuje o njihovu uvrštenju u Fond imena.

Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena javnih površina na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/12).
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Rada Borić

članovi:

Marija Krnić
Teodor Celakoski
Davorka Moslavac Forjan
Ana LedererKontakti:

osoba za kontakt: Aleksandra Šujica

e-mail adresa: aleksandra.sujica@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1911
telefaks: 01 610 0097