Obavijest gradskih zastupnika o vlasništvu nad udjelima u poslovnom subjektu

Odredbom članka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 143/2021) određene su obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa.

Stavkom 3. navedenog članka određeno je da je član predstavničkog tijela dužan pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Stavkom 4. navedenog članka određeno je da se popis udjela iz stavka 3. navedenog članka objavljuje i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stavkom 5. navedenog članka određeno je da je član predstavničkog tijela dužan pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.


Obavijesti iz stavka 3.
 
Gradski zastupnik Datum dostave obavijesti Naziv poslovnog subjekta Postotak udjela u vlasništvu Prilog
Trpimir Goluža 16. siječnja 2022. Trgol d.o.o. 100% Pisana obavijest
Zorislav-Antun Petrović 19. siječnja 2022. Obrt za savjetovanje ZAP Consult 100% Pisana obavijest
Viktor Gotovac 
(gradski zastupnik od 1. siječnja do 3. listopada 2022.)
7. veljače 2022. Gotovac poslovna rješenja d.o.o. za poslovno savjetovanje i usluge 100% Pisana obavijest
Davorka Moslavac Forjan 25. ožujka 2022. DMF Consulting j.d.o.o. za usluge 100% Pisana obavijest
Teodor Celakoski 22. travnja 2022. Delibero, obrt za savjetovanje,
vl. Teodor Celakoski
100% Pisana obavijest
Jelena Miloš 17. kolovoza 2022. JMilos, obrt za usluge, vl. Jelena Miloš 100% Pisana obavijest
Stjepan Horvat 22. studenoga 2022. Host d.o.o. 100% Pisana obavijest
Tanja Sokolić 2. listopada 2023. EduPro, obrt za usluge 100% Pisana obavijest
Dina Vasić 9. siječnja 2024. INTELIO, obrt za poslovno savjetovanje i usluge, vl. Dina Vasić 100% Pisana obavijest
 
 

Obavijesti iz stavka 5.
 
 
Gradski zastupnik Datum dostave obavijesti Naziv poslovnog subjekta Vlasništvo Prilog
Marin Živković 16. ožujka 2022. METAMORFOZA d.o.o. Član obitelji Pisana obavijest
Ana Profeta 4. travnja 2022. NAKLADA PELAGO d.o.o. Član obitelji Pisana obavijest
Marijana Sumpor 6. travnja 2022. ATIR Agencija za tehničko-tehnološka istraživanja i razvoj d.o.o. Član obitelji Pisana obavijest