Izbor i ovlasti potpredsjednika

Gradska skupština ima najviše četiri potpredsjednika koje bira iz redova gradskih zastupnika.

Potpredsjednici Gradske skupštine:

  • pomažu u radu predsjedniku Gradske skupštine;
  • obavljaju određene poslove koje im iz svog djelokruga povjeri predsjednik Gradske skupštine;
  • pri obavljanju povjerenih poslova dužni su pridržavati se predsjednikovih uputa.


Ako je predsjednik odsutan, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika Gradske skupštine kojeg on odredi, a ako ga ne odredi, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik biran iz reda gradskih zastupnika skupštinske većine.