PRIOPĆENJE POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

06.05.2022.
PRIOPĆENJE POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba iskazuje podršku gospođi Mireli Čavajdi te svim drugim ženama koje su suočene s diskriminatornim praksama vezanim uz ostvarivanje njihovih prava na odlučivanje o reproduktivnom zdravlju.
 
Onemogućiti ženama medicinski prekid trudnoće na njihov zahtjev znači ženama oduzeti ne samo slobodu  ostvarivanja njihovih Ustavom zajamčenih prava na zdravstvenu zaštitu već i slobodu odlučivanja o vlastitom životu.
 
Iako Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece govori o "ostvarivanju prava na slobodno odlučivanje", ženama je već desetljećima to pravo ograničeno, a pobačaj je teško ili gotovo nikako ostvariv kako u Zagrebu, tako i u mnogim hrvatskim gradovima.
 
Zbog desetljeća stigmatizacije žena i njihovih reproduktivnih prava i slobode odlučivanja te jačanja ultrakonzervativnih struja danas za posljedicu imamo da je u javnim zdravstvenim ustanovama 60 % ginekologa i ginekologinja s prizivom savjesti što dovodi do de facto nedostupnosti pobačaja u mnogim dijelovima Hrvatske. Usporedo treba istaknuti da se samo 3% njihovih slovenskih kolega ginekologa i ginekologinja poziva na priziv savjesti.
 
Činjenica da Vlada ni tri godine nakon odluke Ustavnoga suda nije donijela novi zakon o pobačaju ili unaprijedila stari, govori kako ova Vlada ne poštuje ni Ustav ni Ustavni sud, ni prava žena ni stavove svojih građanki i građana koji razumiju da su žene te koje imaju pravo odlučivati o svome tijelu i životu.
 
Premda je važeći zakon jasan - svaka žena ima pravo na prekid trudnoće do 10. tjedna, kao i nakon 10. tjedna u slučaju medicinske indikacije, vidimo da se Zakon u slučaju gospođe Čavajde nije poštivao. Komisija Kliničke bolnice "Sveti Duh" potvrdila je da se radi o teškoj malformaciji ploda, odnosno da postoji medicinska indikacija za prekid trudnoće, no unatoč tome četiri su joj klinike u Zagrebu uskratile medicinski zahvat.
 
Nažalost, čuli smo i liječnike koji sumnjaju u nalaze svojih kolega, stavljajući svoj svjetonazorski izbor ispred Zakona i ispred izbora pacijentice, gospođe Čavajde. Ne samo da su te klinike prekršile Zakon i reproduktivna prava i prava pacijenata već su gospođi Čavajdi ugrozili fizičko i psihičko zdravlje i život. Budući da Hrvatska ne poštuje ni vlastiti zakon ni pravo žene da odlučuje o svom životu, gospođa Čavajda će biti primorana potražiti zdravstvenu zaštitu u susjednoj Sloveniji, o vlastitom trošku.
 
Hoće li odgovornost za zdravlje, pa i život, žena kojima medicinski zahvat pobačaja nije dostupan u njihovim gradovima, a ne mogu platiti troškove puta i zahvata, preuzeti oni koji su dopustili da zahvat osim što nije dostupan ni besplatan, bude i nesiguran?
 
Kako je jedna od navedenih klinika i dio Kliničke bolnice "Sveti Duh", kojoj je osnivač Grad Zagreb, gradska uprava Grada Zagreba i gradonačelnik jasno su istaknuli da je neprihvatljivo da gospođa Čavajda nije u mogućnosti ostvariti zakonsko pravo na prekid trudnoće, kao što je i neprihvatljivo da u klinici svi zaposleni ginekolozi i ginekologinje imaju priziv savjesti.
Ovo Povjerenstvo podržava takav stav i nastavit će pratiti realizaciju navedenih mjera i osiguranje sigurnog i dostupnog pobačaja.
 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba i ranije je tražilo da se neprihvatljiva situacija u gradskoj klinici promijeni i od nove uprave Kliničke bolnice "Sveti Duh" dobilo je odgovor da će se u klinici osigurati svi uvjeti kako bi žene ostvarile svoje pravo na sigurnu medicinsku zaštitu.
 
Ustrajat ćemo i u zahtjevima da prestanu i druge neprimjerene prakse, uključujući skupine pred bolnicom koje uznemiravaju građanke koje traže medicinsku zaštitu, te zalagati se za unapređenje te iste zaštite, uključujući medikamentozni prekid neželjene trudnoće i dostupnost kontracepcije.
 
Bit ćemo one koje rade na promjenama za unapređenje zaštite žena poštujući njihova prava.
 
 
mr. sc. Rada Borić
predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova