Predsjednik

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2013. - 2017.
 

Izbor i ovlasti:

Gradska skupština ima predsjednika koji se bira većinom glasova svih gradskih zastupnika.

Predsjednik Gradske skupštine:

 • predstavlja Gradsku skupštinu;
 • saziva sjednice Gradske skupštine, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Gradske skupštine i potpisuje akte Gradske skupštine;
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak;
 • brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Gradske skupštine;
 • dostavlja Statut, Poslovnik, gradskih proračun i druge opće akte nadležnim tijelima u skladu sa zakonom;
 • usklađuje rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela;
 • brine se o ostvarivanju prava gradskih zastupnika;
 • održava red na sjednici;
 • određuje stanku na sjednici Gradske skupštine i utvrđuje njezino trajanje;
 • brine se o primjeni Poslovnika Gradske skupštine;
 • objavljuje rezultate glasovanja na sjednici;
 • surađuje s gradonačelnikom i predsjednicima vijeća gradskih četvrti;
 • određuje predstavnike Gradske skupštine u svečanim i drugim prigodama;
 • brine se o javnosti rada Gradske skupštine;
 • surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
 • obavlja i druge poslove zakonom, Statutom, odlukama Gradske skupštine i Poslovnikom.Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 20. lipnja 2013. godine, za predsjednika Gradske skupštine izabran je Darinko Kosor, zastupnik Hrvatske socijalno - liberalne stranke. Gradska skupština Grada Zagreba, na 40. sjednici, 19. svibnja 2016. primila je na znanje ostavku Darinka Kosora na dužnost predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba te je danom primanja ostavke na znanje 19. svibnja 2016. razriješen dužnosti predsjednika Gradske skupštine.

Na 40. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 19. svibnja 2016. godine za predsjednika Gradske skupštine izabran je Andrija Mikulić, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice.