Predsjednik

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.

Gradska skupština ima predsjednika koji se bira većinom glasova svih gradskih zastupnika.

Predsjednik Gradske skupštine:
- predstavlja Gradsku skupštinu;
- saziva sjednice Gradske skupštine, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Gradske skupštine i potpisuje akte Gradske skupštine;
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak;
- brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Gradske skupštine;
- dostavlja Statut, Poslovnik, gradskih proračun i druge opće akte nadležnim tijelima u skladu sa zakonom;
- usklađuje rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela;
- brine se o ostvarivanju prava gradskih zastupnika;
- održava red na sjednici;
- određuje stanku na sjednici Gradske skupštine i utvrđuje njezino trajanje;
- brine se o primjeni Poslovnika Gradske skupštine;
- objavljuje rezultate glasovanja na sjednici;
- surađuje s gradonačelnikom i predsjednicima vijeća gradskih četvrti;
- određuje predstavnike Gradske skupštine u svečanim i drugim prigodama;
- brine se o javnosti rada Gradske skupštine;
- surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
- obavlja i druge poslove zakonom, Statutom, odlukama Gradske skupštine i Poslovnikom.

Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 10. srpnja 2017. godine, za predsjednika Gradske skupštine izabran je Andrija Mikulić, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice. Andriji Mikuliću mandat gradskog zastupnika miruje zbog obnašanja dužnosti koja je po odredbi članka 78. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12 i 121/16) nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave od 9. travnja 2019.

Na 22. sjednici Gradske skupštine održanoj 18. travnja 2019., za predsjednika Gradske skupštine izabran je Drago Prgomet, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice.

Na 38. sjednici Gradske skupštine održanoj 8. prosinca 2020., Drago Prgomet razriješen je dužnosti predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba. Za predsjednika Gradske skupštine izabran je Mislav Herman, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice.