Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba

Djelokrug rada:

1. predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba donošenje općih akata iz područja ravnopravnosti spolova;
2. izrađuje gradske strateške dokumente iz područja ravnopravnosti spolova;
3. provodi mjere iz nacionalnih i gradskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrađuje izvješća o njihovu provođenju;
4. predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba financijski plan radi ostvarivanja programa rada Povjerenstva;
5. razmatra prijedloge mjera i općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za ravnopravnost spolova što ih Gradskoj skupštini Grada Zagreba predlažu drugi ovlašteni predlagatelji;
6. daje Gradskoj skupštini Grada Zagreba prijedloge i mišljenja iz područja ravnopravnosti spolova;
7. potiče suradnju s povjerenstvima za ravnopravnost spolova gradova i županija u Republici Hrvatskoj, nevladinim udrugama za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
8. obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova.


Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13).
 

Sastav Povjerenstva:
 
Rada Borić, predsjednica
Marina Ivandić, članica
Mirjana Kujundžić Tiljak, članica
Ana Lederer, članica
Jana Radić, članica
Ljiljana Klašnja, članica
Maja Mamula, članica
Marica Mirić, članica
Lana Bobić, članica

        

Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2024. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 37/23)

Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 33/22)

Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21)

Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/20)


Kontakti:

osoba za kontakt: Ljiljana Maštruko Medek

e-mail adresa: ljiljana.mastruko-medek@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1938
telefaks: 01 610 0097