Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Djelokrug rada:

  1. predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba donošenje općih akata iz područja ravnopravnosti spolova;
  2. izrađuje gradske strateške dokumente iz područja ravnopravnosti spolova;
  3. provodi mjere iz nacionalnih i gradskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrađuje izvješća o njihovu provođenju;
  4. predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba financijski plan radi ostvarivanja programa rada Povjerenstva;
  5. razmatra prijedloge mjera i općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za ravnopravnost spolova što ih Gradskoj skupštini Grada Zagreba predlažu drugi ovlašteni predlagatelji;
  6. daje Gradskoj skupštini Grada Zagreba prijedloge i mišljenja iz područja ravnopravnosti spolova;
  7. potiče suradnju s povjerenstvima za ravnopravnost spolova gradova i županija u Republici Hrvatskoj, nevladinim udrugama za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
  8. obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova.


Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13).
 

Predsjednik i članovi:

predsjednica:   Rada Borić

članice:

Marina Ivandić
Nikola Vukobratović
Višnja Fortuna
Jana Radić
Ljiljana Klašnja
Maja Mamula
Lana Bobić

        

Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 33/22)

Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21)

Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/20)


Kontakti:

osoba za kontakt: Ljiljana Maštruko Medek

e-mail adresa: ljiljana.mastruko-medek@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1938
telefaks: 01 610 0097