Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.
 

Djelokrug rada:

  1. predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba donošenje općih akata iz područja ravnopravnosti spolova;
  2. izrađuje gradske strateške dokumente iz područja ravnopravnosti spolova;
  3. provodi mjere iz nacionalnih i gradskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrađuje izvješća o njihovu provođenju;
  4. predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba financijski plan radi ostvarivanja programa rada Povjerenstva;
  5. razmatra prijedloge mjera i općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za ravnopravnost spolova što ih Gradskoj skupštini Grada Zagreba predlažu drugi ovlašteni predlagatelji;
  6. daje Gradskoj skupštini Grada Zagreba prijedloge i mišljenja iz područja ravnopravnosti spolova;
  7. potiče suradnju s povjerenstvima za ravnopravnost spolova gradova i županija u Republici Hrvatskoj, nevladinim udrugama za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
  8. obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova.


Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13).
 

Predsjednik i članovi:

predsjednica:  Lara Kvesić

članovi:            Rada Borić
                        Radenko Tomić
                        Tamara Čubretović
                        Elizabeta Knorr
                        Ljiljana Klašnja
                        Blaženka Rogan
                        Lana Petö Kujundžić
                        Maja Mamula

Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/20)
Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/19)
Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/18
Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/17)
Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/16)