POTPREDSJEDNICI

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2009. - 2013.
 
Izbor i ovlasti potpredsjednika

Gradska skupština ima najviše četiri potpredsjednika koje bira iz redova gradskih zastupnika.

Potpredsjednici Gradske skupštine:
  • pomažu u radu predsjedniku Gradske skupštine;
  • obavljaju određene poslove koje im iz svog djelokruga povjeri predsjednik Gradske skupštine;
  • pri obavljanju povjerenih poslova dužni su pridržavati se predsjednikovih uputa.

Ako je predsjednik odsutan, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika Gradske skupštine kojeg on odredi, a ako ga ne odredi, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik biran iz reda gradskih zastupnika skupštinske većine.

Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 17. lipnja 2009. godine, za potpredsjednike Gradske skupštine izabrani su Tatjana Holjevac, Jasen Mesić, Morana Paliković Gruden i Josip Kregar.

Jasenu Mesiću prestala je dužnost potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba danom stavljanja mandata gradskog zastupnika u mirovanje (stavio mandat u mirovanje 5. siječnja 2011.).

Na 21. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 22. veljače 2011. izabrana je potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba Danira Bilić.