Potpredsjednici

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2013. - 2017.
 
Izbor i ovlasti potpredsjednika:

Gradska skupština ima najviše četiri potpredsjednika koje bira iz redova gradskih zastupnika.

Potpredsjednici Gradske skupštine:
  • pomažu u radu predsjedniku Gradske skupštine;
  • obavljaju određene poslove koje im iz svog djelokruga povjeri predsjednik Gradske skupštine;
  • pri obavljanju povjerenih poslova dužni su pridržavati se predsjednikovih uputa.

Ako je predsjednik odsutan, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika Gradske skupštine kojeg on odredi pisanim putem, a ako ga ne odredi, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik biran iz reda gradskih zastupnika skupštinske većine.

Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 20. lipnja 2013. godine, za potpredsjednike Gradske skupštine izabrani su Jelena Pavičić Vukičević, Vesna Sudar, Andrija Mikulić i Davor Bernardić.

Na 40. sjednici, 19. svibnja 2016. Gradska je skupština razriješila Andriju Mikulića dužnosti potpredsjednika Gradske skupštine.

Na 40. sjednici Gradske skupštine održanoj 19. svibnja 2016. za potpredsjednika Gradske skupštine izabran je Nenad Matić.