Potpredsjednici

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.

Gradska skupština ima najviše četiri potpredsjednika koje bira iz redova gradskih zastupnika.
 
Potpredsjednici Gradske skupštine:
- pomažu u radu predsjedniku Gradske skupštine;
- obavljaju određene poslove koje im iz svog djelokruga povjeri predsjednik Gradske skupštine;
- pri obavljanju povjerenih poslova dužni su pridržavati se predsjednikovih uputa.
 
Ako je predsjednik odsutan, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika Gradske skupštine kojeg on odredi pisanim putem, a ako ga ne odredi, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik biran iz reda gradskih zastupnika skupštinske većine.
 
Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 10. srpnja 2017. godine, za potpredsjednike Gradske skupštine izabrani su Ana Stavljenić-Rukavina, Jozo Milićević, Rajko Ostojić i Krešimir Kartelo.
 
Na 36. sjednici, 10. rujna 2020. Gradska je skupština razriješila Rajka Ostojića dužnosti potpredsjednika Gradske skupštine.
 
Na 36. sjednici Gradske skupštine održanoj 10. rujna 2020. za potpredsjednika Gradske skupštine izabran je Matej Mišić.