Potpredsjednici

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2005. - 2009.

Izbor i ovlasti potpredsjednika
 
Gradska skupština ima najviše četiri potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih gradskih zastupnika..
 
Potpredsjednici Gradske skupštine:
  • pomažu u radu predsjedniku Gradske skupštine;
  • obavljaju određene poslove koje im iz svog djelokruga povjeri predsjednik Gradske skupštine;
  • pri obavljanju povjerenih poslova dužni su pridržavati se predsjednikovih uputa.
 
Ako je predsjednik odsutan, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika Gradske skupštine kojeg on odredi, a ako ga ne odredi, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik biran iz reda gradskih zastupnika skupštinske većine.
 
Na konstituirajućoj sjednici Gradske skupštine održanoj 15. svibnja 2005., za potpredsjednike Gradske skupštine izabrani su: Berislav Radić, Dragutin Štiglić, Katarina Fuček i Miroslav Rožić.
 
Potpredsjednik Miroslav Rožić podnio je ostavku na dužnost potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba i dužnost mu je prestala 11. listopada 2007. na 28. sjednici kada je primljena na znanje.
 
Na 28. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 11. listopada 2007. za potpredsjednika izabran je Pero Kovačević, a 25. studenoga 2008. na 42. sjednici primljena mu je ostavka na znanje.
 
Potpredsjednica Katarina Fuček stavila je u mirovanje mandat gradske zastupnice. Dužnosti potpredsjednice Gradske skupštine razriješena je na 32. sjednici, 31. siječnja 2008.
 
Na 32. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 31. siječnja 2008. za potpredsjednicu izabrana je Danira Bilić.
 
Danom smrti prestala je dužnost potpredsjedniku Gradske skupštine Grada Zagreba gospodinu Dragutinu Štigliću. Na 36. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 29. svibnja 2008. za potpredsjenika izabran je Petar Kuzele.
 
Na 43. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 18. prosinca 2008. za potpredsjednika je izabran Stipe Tojčić.