Poruka predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

03.12.2023.
Poruka predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se od 3. prosinca 1992., kada je Glavna skupština Ujedinjenih naroda na temelju rezolucije željela potaknuti zajednicu na empatiju s osobama s invaliditetom te im omogućiti postizanje jednakoga, pristupačnog i održivog sudjelovanja u društvu te ostvarenje ljudskih prava.
Prema posljednjim dostupnim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Gradu Zagrebu živi 111.486 osoba s invaliditetom, što je 14,5 % njegova ukupnog stanovništva. Budući da je broj građana Grada Zagreba s invaliditetom znatan, osobito je važan kontinuitet u radu, jer predstavlja potrebu da se građanima Zagreba, koji zbog različitih vrsta i stupnjeva invaliditeta trebaju snažniju potporu društva, osiguraju primjereni uvjeti života u kojima mogu ostvariti osobne potencijale.
Također, 2003. godine Gradska skupština Grada Zagreba donosi i usvaja strategije koje obvezuju sve gradske urede, zavode, ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba, kao i druge nositelje aktivnosti. U suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom neprekidno se provode mjere i aktivnosti prema strateškim dokumentima za izjednačavanje prava i mogućnosti osoba s invaliditetom koje donosi Gradska skupština. Provodi se tako Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. godine kojom se nastoji osobama s invaliditetom olakšati život i omogućiti ravnopravno uključivanje u svim područjima.
S ciljem poboljšanja životnog standarda i kvalitete života osobama s invaliditetom, posebna se pozornost posvećuje djeci, odnosno njihovu uključivanju u obrazovni sustav, stoga Grad daje potpore za obrazovanje učenika i studenata s invaliditetom - stipendije, novčanu pomoć, pomoć pri zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti te pomoć za pristupačnost i mobilnost.
Ljubav, rad i briga svih koji rade s osobama s invaliditetom od neprocjenjive su važnosti i bez obzira na današnji način života u kojem sve manje vremena imamo za druge i skrb o njima, potvrđuju da naši ljudi, naš Grad, žele i mogu pomagati.
Današnji dan neka bude podsjetnik na to da svijet ne bi trebao nikoga ostaviti iza sebe, izostaviti ni zapostaviti. Jer osobe s invaliditetom najosjetljiviji su dio društva, a svakodnevno su izložene stereotipima i borbi za ostvarivanje svojih prava. A oni nam mogu pružiti snažne životne lekcije. Potrebno je stoga za njih tražiti nova inovativna rješenja kako bismo svijet učinili pravednim i pristupačnim mjestom za sve građane.
 
Predsjednik
Gradske skupštine Grada Zagreba
Joško Klisović