Odbor za zaštitu okoliša

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.
 

Djelokrug rada:

(1) Odbor za zaštitu okoliša prati odnose na području zaštite okoliša, a osobito u vezi sa:

  1. zaštitom prirodnih dobara;
  2. saniranjem devastiranog okoliša;
  3. zagađivanjem i onečišćavanjem prirode;
  4. korištenjem i upravljanjem zaštićenim dijelovima prirode.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja zaštite okoliša i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u okolišu.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:    

članovi:

Gordana Rusak
Miroslav Polovanec
Sonja König
Vladimir Andrić