Odbor za socijalnu skrb

Djelokrug rada:

(1) Odbor za socijalnu skrb prati stanje na području socijalne skrbi i ostvarivanje zadaća Grada Zagreba na tom području, a osobito u vezi s ostvarivanjem:

  1. prava građana u sustavu socijalne skrbi;
  2. prava osoba s invaliditetom;
  3. prava starijih, nemoćnih osoba te imovinski nezbrinutih osoba;
  4. zaštite obitelji;
  5. pronatalitetne politike.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na socijalnu skrb i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u socijalnoj skrbi.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Višnja Fortuna

članovi:

Iva Ivšić
Jelena Miloš
Renato Petek
Mirjana Kujundžić TiljakKontakti:

osoba za kontakt: Katica Djak Ivković

e-mail adresa: katica.djak-ivkovic@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1986
telefaks: 01 610 0097