Odbor za branitelje

Djelokrug rada:

Odbor za branitelje:
1. raspravlja o pitanjima značajnim za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, civilnih invalida Domovinskog rata te svih sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: branitelji) te predlaže poduzimanje mjera i donošenje akata za ostvarivanje prava branitelja;
2. razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za branitelje i o njima Gradskoj skupštini daje mišljenja i prijedloge;
3. prati provođenje akata što ih je donijela Gradska skupština kojima se uređuje ostvarivanje prava branitelja i predlaže Gradskoj skupštini, gradonačelniku i gradskim upravnim tijelima poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo provođenje.
 
 
Sastav Odbora:
 
Mislav Herman, predsjednik
Tihomir Milovac, član
Antonija Komazlić, članica
Marijana Rimanić, članica
Mario Župan, član, član
Petar Bajan, član
Boris Biličić, član


Kontakti:

osoba za kontakt: Katica Djak Ivković

e-mail adresa: katica.djak-ivkovic@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1986
telefaks: 01 610 0097