Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.
 
Djelokrug rada:

(1) Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika:

1. razmatra prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja se odnose na sustav civilne zaštite, sustav domovinske sigurnosti u dijelu u kojem je angažiran Grad Zagreb, zaštitu od požara, elementarnih nepogoda, prilagodbu klimatskim promjenama, vatrogastvo, opću sigurnost građana i imovine, prevenciju urbanih rizika, zaštitu kritične infrastrukture, tajnost podataka, informacijsku sigurnost, sigurnost u prometu, druge moguće ugroze u urbanim sredinama te sigurnosne pokazatelje;
2. razmatra godišnja izvješća o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Grada Zagreba.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz svog djelokruga i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za razvoj i unapređenje stanja u tim djelatnostima.

 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Irena Cajner Mraović

članovi:

Kazimir Ilijaš
Jozo Milićević
Branko Kolarić
Krešimir Kartelo