ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2013. - 2017.
 

Djelokrug rada:

(1) Odbor za prostorno uređenje prati odnose na području prostornog uređenja, a osobito u vezi sa:

  1. stanjem u prostoru;
  2. uređenjem građevinskog zemljišta;
  3. zaštitom prostornih resursa i graditeljske baštine;
  4. usklađivanjem prostornog razvoja svih gradskih četvrti.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja prostornog uređenja i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u prostoru.

 
predsjednica:   Sunčana Rupnik Blažeković
članovi: Damir Jurinović
Grgo Jelinić
Zvane Brumnić
Zoran Čogelja