Odbor za predstavke i pritužbe

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.
 

Djelokrug rada:

(1) Odbor za predstavke i pritužbe:

  1. razmatra predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba što se odnose na rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;
  2. utvrđuje preko nadležnih tijela osnovanost predstavki, pritužbi i prigovora i upozorava nadležna tijela na mjere koje je potrebno poduzeti te o tome izvješćuje podnositelja predstavke, odnosno pritužbe.

(2) Odbor donosi pravila o postupanju s predstavkama i pritužbama.


Pravila o postupanju s predstavkama, prigovorima i pritužbama (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16 i 6/19).
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Matej Mišić


članovi:

Natalija Prica Oreški
Vojin Perić
Darko Katuša
David Bilić