Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.
 

Djelokrug rada:

(1) Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo prati odnose u području poljodjelstva, šumarstva i vodoprivrede, a osobito u vezi sa:

  1. unapređivanjem i razvojem poljoprivrede i šumarstva;
  2. razvojem vodnog gospodarstva;
  3. očuvanjem poljoprivrednih površina, šuma i voda;
  4. poticanjem udruživanja i edukacije poljoprivrednih proizvođača i potrošača;
  5. zaštitom životinja;
  6. lovstvom.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata u vezi s navedenim djelatnostima i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za razvoj i unapređenje stanja u tim djelatnostima.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Krešimir Kartelo

članovi:

Ilija Ćorić
Dragica Nikolić
Svibor Jančić
Miroslav Polovanec