Odbor za obrazovanje, sport i mlade

Djelokrug rada:

(1) Odbor za obrazovanje, sport i mlade prati stanje u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, tehničkoj kulturi i sportu te prati i razmatra kvalitetu života mladih u Gradu Zagrebu, probleme mladih, aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Zagreba i zaštitu djece i mladih od svih oblika ovisnosti i nasilja.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje, osnovni i srednji odgoj i obrazovanje, tehničku kulturu i sport, daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge te predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje navedenih djelatnosti.
(3) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata koji se tiču djece i mladih i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge za poduzimanje mjera za unapređenje položaja djece i mladih.
 
 
Sastav Odbora:
 
Iva Ivšić, predsjednica
Marin Živković, član
Tanja Sokolić, članica
Ivica Lovrić, član
Maksimilijan Šimrak, član


Kontakti:

osoba za kontakt: Sanja Matijašec

e-mail adresa: sanja.matijasec@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1918
telefaks: 01 610 0097