Odbor za obrazovanje i sport

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.
 

Djelokrug rada:

(1) Odbor za obrazovanje i sport prati stanje u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, tehničkoj kulturi i sportu.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje, osnovni i srednji odgoj i obrazovanje, tehničku kulturu i sport i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge te predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje navedenih djelatnosti.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Irena Cajner Mraović
članovi:
Gordana Rusak
Mislav Herman
Tomislav Stojak
Lara Kvesić