Odbor za nacionalne manjine

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.
 

Djelokrug rada:

  1. razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu;
  2. razmatra i predlaže mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu;
  3. razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, što ih Gradskoj skupštini predlažu vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i drugi ovlašteni predlagatelji, te daje Gradskoj skupštini svoja mišljenja i prijedloge.

 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Ševko Omerbašić

članovi:

Dubravka Brezak Stamać
Krešimir Kartelo
Marko Torjanac
Emirat Asipi
Juraj Bahnik
Galina Kovačević