Odbor za mladež

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.
 

Djelokrug rada:

  1. Odbor za mladež prati i razmatra kvalitetu života mladih u Gradu Zagrebu, probleme mladih, aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Zagreba i zaštitu djece i mladih od svih oblika ovisnosti i nasilja.
  2. Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata koji se tiču djece i mladih i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
  3. Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje položaja djece i mladih.

 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Natalija Prica Oreški

članovi:

Krešimir Kartelo
Davor Filipović
Sonja König
Miroslav Polovanec