Odbor za kulturu

Djelokrug rada:

(1) Odbor za kulturu prati stanje u kulturnim djelatnostima i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na kulturu i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge te predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje navedene djelatnosti.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Vilim Matula

članovi:

Teodor Celakoski
Tihomir Milovac
Ana Lederer
Mirjana Kujundžić TiljakKontakti:

osoba za kontakt: Ira Kapor

e-mail adresa: ira.kapor@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1912
telefaks: 01 610 0097