Odbor za kulturu

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.
 

Djelokrug rada:

(1) Odbor za kulturu prati stanje u kulturnim djelatnostima i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na kulturu i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge te predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje navedene djelatnosti.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Dubravka Brezak Stamać

članovi:

Tamara Čubretović
Tihomir Milovac
Rada Borić
Ivana Mamić