Odbor za komunalno gospodarstvo

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.

Djelokrug rada:

(1) Odbor za komunalno gospodarstvo prati odnose na području komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu, a osobito:

  1. obavljanje komunalnih djelatnosti;
  2. gradnju i održavanje komunalne infrastrukture;
  3. pružanje komunalnih usluga;
  4. javnu vodoopskrbu i odvodnju;
  5. gradnju komunalnih vodnih građevina;
  6. način korištenja javnih površina.

2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja komunalnog gospodarstva i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u komunalnom gospodarstvu.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Ilija Ćorić

članovi:

Radenko Tomić
Saša Molan
Vladimir Ferdelji
Mira Božić