Odbor za izbor i imenovanja

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.

Djelokrug rada:

(1) Odbor za izbor i imenovanja predlaže izbor i imenovanje:

1. predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine;
2. predsjednika i članova radnih tijela Gradske skupštine;
3. drugih osoba koje bira, odnosno imenuje Gradska skupština, ako zakonom ili drugim propisom nije određen drugi predlagatelj.

(2) Odbor za izbor i imenovanja predlaže razrješenje osoba iz stavka 1. ovoga članka u skladu sa Statutom i ovim poslovnikom.
(3) Odbor za izbor i imenovanja u obavljanju poslova u vezi s predlaganjem kandidata za izbor i imenovanje može od kandidata tražiti potrebne podatke o njihovu radu i drugu dokumentaciju te ih pozivati na predstavljanje i izlaganje programa u vezi s obnašanjem dužnosti za koju se kandidiraju.
(4) Odbor za izbor i imenovanja osim poslova iz stavka 1. ovoga članka:

1. predlaže Gradskoj skupštini donošenje propisa o pravu na naknadu gradskim zastupnicima, članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora;
2. obavlja i druge poslove utvrđene ovim poslovnikom i odlukama Gradske skupštine.


Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Gzim Redžepi

članovi:

Dragica Nikolić
Drago Prgomet
Ilija Ćorić
Tomislav Jonjić