Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.

Djelokrug rada:

  1. predlaže Gradskoj skupštini imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i drugih javnih površina te njihovo ukidanje u suradnji s mjesnim odborima, gradskim četvrtima, znanstvenim i drugim ustanovama;
  2. razmatra prijedloge za uvrštenje pojmova, datuma i imena osoba u Fond imena te u skladu s gradskom odlukom odlučuje o njihovu uvrštenju u Fond imena.

Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena javnih površina na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/12).
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Ana Stavljenić-Rukavina

članovi:

Dragica Nikolić
Rada Borić
Ivana Mamić
Mario Župan