Odbor za gospodarski razvoj

Djelokrug rada:

(1) Odbor za gospodarski razvoj prati odnose na području gospodarstva u Gradu Zagrebu, a osobito u vezi sa:

  1. strategijom gospodarskog razvoja Grada Zagreba;
  2. malim i srednjim poduzetništvom;
  3. obrtništvom;
  4. turizmom;
  5. trgovinom i ugostiteljstvom;
  6. energetskom učinkovitosti.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja gospodarskog razvoja te izvješća o poslovanju trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima pretežiti udio i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u gospodarstvu.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Marijana Sumpor

članovi:

Damir Bakić
Branko Ančić
Gordana Rusak
Vladimir IvičekKontakti:

osoba za kontakt: Žana Tropina

e-mail adresa: zana.tropina@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1922
telefaks: 01 610 0097