Odbor za branitelje

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.
 

Djelokrug rada:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, civilnih invalida Domovinskog rata te svih sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: branitelji) te predlaže poduzimanje mjera i donošenje akata za ostvarivanje prava branitelja;
2. razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za branitelje i o njima Gradskoj skupštini daje mišljenja i prijedloge;
3. prati provođenje akata što ih je donijela Gradska skupština kojima se uređuje ostvarivanje prava branitelja i predlaže Gradskoj skupštini, gradonačelniku i gradskim upravnim tijelima poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo provođenje.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Miodrag Demo

članovi:

Stanko Kordić
Jozo Milićević
Tomislav Jonjić
Darko Katuša
Vladimir Andrić
Marko Radoš
Damir Čičak
Vedran Černy