OBAVIJEST o raspisivanju Javnog pozivnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost

10.03.2020.
OBAVIJEST o raspisivanju Javnog pozivnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost


 
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za javna priznanja
 
OBAVIJEST
o raspisivanju Javnog pozivnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost
 
Odbor za javna priznanja na temelju članka 23.b Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 8/06, 16/09, 3/10, 3/14 i 16/14, 11/15, 15/15 - pročišćeni tekst, 10/18 i 2/19), raspisuje od 7. ožujka 2020. u dnevnom tisku (Večernjem listu i Jutarnjem listu)
 
JAVNI POZIVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost
 
u sljedećem tekstu:
„1. Nagrada Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole u Gradu Zagrebu te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima.
 
            2. Kriteriji za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost su:
- sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima ili projektima prevencije odnosno suzbijanja nasilja,
- doprinos afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju među učenicima u školi i lokalnoj zajednici,
- suzbijanje nasilja, uzajamno pomaganje te pružanje pomoći mladima u školi i lokalnoj zajednici, a posebno pružanje pomoći žrtvama nasilja,
- ugled kandidata kao uzornog prijatelja i vrijednog učenika,
- uzorno vladanje kandidata.
 
            3. Prijedlog, odnosno kandidaturu za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost mogu podnijeti osnovne i srednje škole u Gradu Zagrebu.
 
4. Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost mora sadržavati:
- osobne podatke o predloženom učeniku (ime i prezime učenika, naziv i adresu škole koju pohađa, razred i odjeljenje);
- sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost (najviše na jednoj stranici formata A4);
- presliku svjedodžbe o postignutom uspjehu i vladanju učenika za prethodnu školsku godinu;
- preporuku razrednika ili razrednog, učiteljskog ili nastavničkog vijeća za učenika;
- podatke o predlagatelju (naziv, sjedište i podaci za kontakt) i potpis ravnatelja škole.
 
Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju.
 
            5. Rok za podnošenje prijedloga je do 9. travnja 2020. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.
 
6. Prijedlozi se podnose preporučeno poštom ili osobno Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s napomenom: Prijedlog za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost – ne otvaraj'.“