Obavijest o imenovanju Joška Klisovića u Odbor regija Europske unije

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. imenovala je Joška Klisovića, predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba u Odbor regija Europske unije.
 
Odbor regija Europske unije je savjetodavno tijelo Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije koje uključuje predstavnike lokanih i regionalnih vlasti s izbornim mandatom, odnosno izabranih od tijela čiji članovi imaju izborni mandat na nacionalnoj razini.
 
Zadaća Odbora je uključiti regionalna i lokalna tijela u europski proces odlučivanja i tako poticati veće sudjelovanje građana. Odbor regija političko je tijelo koje okuplja europske lokalno izabrane predstavnike i jača njihovu ulogu, a sastoji se od 329 članova i 329 zamjenika članova odabranih iz 300 regija, 100 000 lokalnih tijela i 1 milijuna lokalnih političara koji predstavljaju građane Europske unije.
 
Rad Odbora regija odvija se u okviru šest specijaliziranih povjerenstava koja izrađuju nacrte mišljenja i rezolucija, a oni se zatim podnose na usvajanje na plenarnoj sjednici. Predsjednik Joško Klisović sudjeluje u radu Povjerenstva za gospodarsku politiku (ECON) i Povjerenstvo za okoliš, klimatske promjene i energiju (ENVE).
 
Više informacija na linkovima:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/sheet/16/odbor-regija
https://cor.europa.eu/HR/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2040897
https://www.udruga-gradova.hr/odbor-regija-plenarno-zasjedanje-u-svjetlu-rasprava-o-financijama-mladima-i-energetskoj-krizi/